73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 Tel.(062) 594-2464

 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 
 
 


ครูชุเป็นครูที่สอนดีมาก ชัดเจนและเข้าใจ จนทำให้เลขหนูดีขึ้นมาก หนูขอขอบพระคุณครูชุและครูที่ครุมาดี ที่ทำให้หนูสอบเข้า EP ได้ที่ 1 ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปี2559

  ด.ญ.สุชาพิชญ์ กลั่นกล้าครูชุสุดสวยสอนดีมาก สอนสนุก ได้ความรู้ และเป็นกันเองมากครับ ต้องขอขอบคุณคณะครูที่ครุมาดี ที่ทำให้ผมสอบได้ EP ร.ร.สามเสนวิทยาลัยครับ "สู่ฝันแห่งครุมาดี"

ด.ช.กฤษติธี โชติครามผมต้องขอขอบพระคุณครูที่ครุมาดี ทั้งครูชุ ครูนเรศ ครูนภาพร มากๆนะครับที่สอนให้ผมสอบติดEP ร.ร.สามเสนวิทยาลัยได้

 ด.ช.กฤษติธี อิ่มวิเศษครูชุสอนดีเข้าใจและมีเทคนิคต่างๆ
หนูขอขอบพระคุณคุณครูที่ครุมาดีทุกคน
ที่ทำให้หนูสอบติดgifted โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยค่ะ

ด.ญ.อัครภา ปัญหาหนูขอบคุณครูชุที่ให้ความรู้
ในวิชาคณิตศาสตร์และทำให้หนูสอบติด
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยEP สมความตั้งใจไว้ค่ะ

ด.ญ.สุณัฏฐา คงประเสริฐครูชุสอนสนุกและเข้าใจง่าย
มีการสอนแนวข้อสอบที่ทำให้ผม
สามารถสอบเข้าโครงการgifted
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้ครับ

ด.ช.ปรานต์วิทย์ ชัยภูวภัทร


ครูชุสอนสนุกและสอนเข้าใจมากค่ะ
หนูขอขอบพระคุณครูชุและคณะครู
ทุกท่านมากค่ะที่ทำให้หนูสอบติดEP
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยค่ะ

ด.ญ.พรทิพย์พา ธีระประเวศ


ครูชุสอนเข้าใจมากๆค่ะ
มีแนวข้อสอบดีๆมากมาย
หนูขอขอบพระคุณครูชุที่ช่วยสอนหนู
จนทำให้หนูสอบเข้าEP
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้ค่ะ

ด.ญ.พัฒน์นรี พงษ์นุ่มกุล


ครูที่ครุมาดีทุกๆคนสอนสนุกมากค่ะ
หนูขอขอบพระคุณครูทุกๆคน
ที่ช่วยสอนหนูจนสอบได้gifted
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยค่ะ

ด.ญ.ณัฐณิชา โถวประเสริฐ์


หนูขอบพระคุณครูชุและคณะครู
ที่ครุมาดีทุกท่านที่ทำให้หนูได้แนวทาง
ในการทำข้อสอบ จนหนูสอบได้
โรงเรียนสาธิตปทุมวันได้สำเร็จค่ะ

ด.ญ.กุศลิน กลิ่นพยอมครูชุสอนดีและสนุกมาก
ผมต้องขอขอบพระคุณครูชุและคุณครูทุกๆท่าน
 ที่ครุมาดีที่ทำให้ผมสอบgifted (Esc)
 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้สำเร็จครับ

  ด.ช.ภูริณัฐ ลีวรรณนภาใสหนูขอขอบพระคุณครูชุมากๆค่ะ

ทีทำให้หนูสอบเข้า EP

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้นะค่ะ

ครูสอนแนวคิดดีๆและเทคนิคง่ายๆมากมายค่ะ 

ด.ญ.ธิติสุดา ธัญกุลสัมพันธ์หนูขอขอบคุณครูทุกท่านที่ครุมาดี

ที่ให้ความรู้กับหนู ให้อนาคตที่ดีกับหนู

ทำให้หนูได้เข้าไปอยู่ใน

รั้วโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้ค่ะ

ด.ญ.สิริกร หร่ำเดช ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ช่วยสอน

และคอยชี้นำให้หนูได้ดีในวันนี้

คุณครูทุกคนสอนดี สนุก สอนความรู้

บางอย่างที่ยังไม่เคยเรียนก้อได้เรียนรู้จาก

ที่ครุมาดีรู้สึกดีใจมากที่สอบเข้า

โรงเรียนสามเสนได้และได้เป็นศิษย์ครุมาดี 

ด.ญ.วรัญชลี ถาวรกูลคุณครูทุกคนสอนเก่งมาก เข้าใจง่าย

ฟังแล้วกระจ่างเลย ทำให้ผมสนุกไม่เครียดและ

เพิ่มความรู้ต่างๆทำให้ผมชอบคณิตฯมากขึ้น

Thank you อาจารย์ผู้ชำนาญทุกท่าน

ที่ทำให้ผมสอบติดโรงเรียนสามเสนฯครับ

ด.ช.ธราธร อาชะนะชัยครูสอนสนุกและไม่เครียดมีเทคนิคการจำง่ายๆ

ทำให้หนูทำข้อสอบและสอบเข้า

ร.ร.สามเสนฯได้ ตั้งแต่หนูมาเรียนที่

ครุมาดีทำให้หนูมีเทคนิคเสริมต่างๆและ

เข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นมาก

ขอขอบคุณครุมาดีค่ะ

ด.ญ.พิมพ์ชนก ม่วงมีที่ครุมาดี ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้ดี

มีกระบวนการคิดที่เข้าใจง่ายและ

สนุกไปกับการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนที่ครุมาดี

หลายคนได้ศึกษาต่อในโรงเรียน

ชื่อดังหลายโรงเรียน

ด.ญ.ภีมนภัทร ภมรวิริยะมิตริ


ผมดีใจมากที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของครูชุ

และคุณครูทุกคนที่ครุมาดี

เพราะสอนสนุก ตลก เข้าใจง่าย

จนสอบเข้าโรงเรียนสามเสนฯได้

ด.ช.ภัทรทัฬ ทองถึง


หนูดีใจที่ได้มาเรียนเสริมพิเศษที่ครุมาดี

คุณครูทุกท่านสินสนุก เข้าใจ เป็นสิ่งที่

มีประโยชน์ช่วยเป็นแนวทางในการเรียน

ต่อเข้าม.1 หนูต้องขอขอบพระคุณมากค่ะ

ที่ทำให้หนูสอบ้ข้าโรงเรียนสามเสนฯได้

ด.ญ.ณิชติพักตร์ ลักขษร


คุณครูที่ครุมาดีเป็นครูที่สอนสนุก

และที่นี่มีอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย

ทำให้ผมสอบเข้าโรงเรียนสามเสนฯได้

ด.ช.วัชริศ ปาลสุข


ขอขอบคุณครูชุมากๆเลยนะค่ะ

ที่ทำให้หนูสอบติดร.ร.สามเสนฯ

และที่นี่ก็ทำให้หนูได้เปลี่ยนแปลงตังเองเรียนรู้

ด้วยตัวเองและทำให้มีความตั้งใจมากขึ้น

และสิ่งที่หนูจะจำไปตลอดคือ

"กลับไปทบทวนซ้ำแล้วจะเข้าใจค่ะ"

ด.ญ.ธมลวรรณ สุภานิช


ที่ครุมาดีเป็นที่เรียนที่ดีที่สุดสำหรับผมเลย

ผมไปเรียนหลายๆที่ แต่ที่ๆดีที่สุด คือ ครุมาดี

ครูชุเป็นครูที่สอนเข้าใจง่าย

หาเนื้อหาที่เป็นแนวข้อสอบมาสอน

ผมชอบมากๆครับ

จนทำให้สอบเข้าร.ร.สามเสนฯได้

ด.ช.ธนาธิป เพ็ชทะจันทร์


ครูชุเป็นคนที่สอนเข้าใจง่าย

มีเทคนิค ทำให้หนูทำได้เยอะ

และก็สอบเข้าร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ทั้งEPและภาคปกติ ได้ค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ 

ด.ญ.กชกร นุอุปละหนูขอขอบคุณครูทุกท่านที่ครุมาดี

ที่ให้ความรู้กับหนู ให้อนาคตที่ดีกับหนู

ทำให้หนูได้เข้าไปอยู่ใน

รั้วโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้ค่ะ

ด.ญ.สิริกร หร่ำเดช ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ช่วยสอน

และคอยชี้นำให้หนูได้ดีในวันนี้

คุณครูทุกคนสอนดี สนุก สอนความรู้

บางอย่างที่ยังไม่เคยเรียนก้อได้เรียนรู้จาก

ที่ครุมาดีรู้สึกดีใจมากที่สอบเข้า

โรงเรียนสามเสนได้และได้เป็นศิษย์ครุมาดี 

ด.ญ.วรัญชลี ถาวรกูลคุณครูทุกคนสอนเก่งมาก เข้าใจง่าย

ฟังแล้วกระจ่างเลย ทำให้ผมสนุกไม่เครียดและ

เพิ่มความรู้ต่างๆทำให้ผมชอบคณิตฯมากขึ้น

Thank you อาจารย์ผู้ชำนาญทุกท่าน

ที่ทำให้ผมสอบติดโรงเรียนสามเสนฯครับ

ด.ช.ธราธร อาชะนะชัยครูสอนสนุกและไม่เครียดมีเทคนิคการจำง่ายๆ

ทำให้หนูทำข้อสอบและสอบเข้า

ร.ร.สามเสนฯได้ ตั้งแต่หนูมาเรียนที่

ครุมาดีทำให้หนูมีเทคนิคเสริมต่างๆและ

เข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นมาก

ขอขอบคุณครุมาดีค่ะ

ด.ญ.พิมพ์ชนก ม่วงมีที่ครุมาดี ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้ดี

มีกระบวนการคิดที่เข้าใจง่ายและ

สนุกไปกับการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนที่ครุมาดี

หลายคนได้ศึกษาต่อในโรงเรียน

ชื่อดังหลายโรงเรียน

ด.ญ.ภีมนภัทร ภมรวิริยะมิตริ


ผมดีใจมากที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของครูชุ

และคุณครูทุกคนที่ครุมาดี

เพราะสอนสนุก ตลก เข้าใจง่าย

จนสอบเข้าโรงเรียนสามเสนฯได้

ด.ช.ภัทรทัฬ ทองถึง


หนูดีใจที่ได้มาเรียนเสริมพิเศษที่ครุมาดี

คุณครูทุกท่านสินสนุก เข้าใจ เป็นสิ่งที่

มีประโยชน์ช่วยเป็นแนวทางในการเรียน

ต่อเข้าม.1 หนูต้องขอขอบพระคุณมากค่ะ

ที่ทำให้หนูสอบ้ข้าโรงเรียนสามเสนฯได้

ด.ญ.ณิชติพักตร์ ลักขษร


คุณครูที่ครุมาดีเป็นครูที่สอนสนุก

และที่นี่มีอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย

ทำให้ผมสอบเข้าโรงเรียนสามเสนฯได้

ด.ช.วัชริศ ปาลสุข


ขอขอบคุณครูชุมากๆเลยนะค่ะ

ที่ทำให้หนูสอบติดร.ร.สามเสนฯ

และที่นี่ก็ทำให้หนูได้เปลี่ยนแปลงตังเองเรียนรู้

ด้วยตัวเองและทำให้มีความตั้งใจมากขึ้น

และสิ่งที่หนูจะจำไปตลอดคือ

"กลับไปทบทวนซ้ำแล้วจะเข้าใจค่ะ"

ด.ญ.ธมลวรรณ สุภานิช


ที่ครุมาดีเป็นที่เรียนที่ดีที่สุดสำหรับผมเลย

ผมไปเรียนหลายๆที่ แต่ที่ๆดีที่สุด คือ ครุมาดี

ครูชุเป็นครูที่สอนเข้าใจง่าย

หาเนื้อหาที่เป็นแนวข้อสอบมาสอน

ผมชอบมากๆครับ

จนทำให้สอบเข้าร.ร.สามเสนฯได้

ด.ช.ธนาธิป เพ็ชทะจันทร์

 
 
 

===============

คอร์สเปิดเรียนเทอม ปี2564
คอร์สติวเข้มพิเศษช่วงสุดท้าย
โครงการ Gifted@EP
และโครงการปกติ ปี2564
และคอร์สติวเข้มโอเน็ตปี2564
รับสมัครแล้ว

===============

 

===============

===============

 

===============


ประกาศคะแนนคลิก


++++++++++++++++++++++++

เฉลยข้อสอบคลิก

++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++

===============

 

===============

 

===============


จดหมายแจ้งผู้ปกครอง

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร

อัพเดทล่าสุดจากเฟสบุ๊คครุมาดีนี้ได้
_________________________

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ของสถาบันครุมาดี

ที่สามารถสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1

ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษ,

โครงการ English Program,

และห้องเรียนปกติได้

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้

และโรงเรียนชื่อดังอื่นๆ ได้


ด.ช.ธนบดี โอภากวินกูล

ห้องเรียนคณิต-วิทย

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ช.ภัทรดล ยิ้มประเสริญ

สอบได้ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ญ.ธัญชนก ณ สงขลา

สอบได้ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ญ.ปาณิสรา นิตยานนท์

สอบได้โครงการ English Program

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ช.ณัฐนนท์ กิจพนาพร

ด.ช.อิทธิพล ประคอง

ด.ญ.ญาดา มหาชัยราชัน

ด.ช.ณัฐนันท์ กิจพนาพร

ด.ช.นิธิพล จาดเจน

ด.ญ.ณิชาภา พลับจีน

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สอบได้ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ช.พนธกร ประเสริฐสุข

สอบได้โครงการพิเศษคณิต-วิทย์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ช.ปาณัท ลิขสิทธิ์ศุภการ์

สอบได้โครงการEnglish Program

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ญ.ญาณิน เรืองจินดาประชา

สอบได้โครงการEnglish Program

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ญ.กัณฐณัฎฐ์ ถิรธนบูรณ์

สอบได้โครงการพิเศษคณิต-วิทย์ิ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ช.พีระวิชญ์ เทพบรรเทิง

สอบได้ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ช.ตฤน อมาตยกุล

ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ญ.ฐิรีญา อาภัสระวิโรจน์

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ช.สุรวินย์ ไผ่ประเสริฐ

สอบได้โครงการEP

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ญ.กัญญ์วรา จุลภมร

สอบได้โครงการEP

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ญ.ธัญญารัตน์ ถมปัด

ห้องเรียนพิเศษคณิต-วิทย์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ญ.สุพิชญา รอบรู้

สอบได้โครงการEP

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ช.วิชญา เชียรวิทยาคุณ

สอบได้โครงการEP

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ญ.กานต์สิรี ปิติพัฒน์

ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ช.วรากร โชติช่วง

ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ญ.ธรรมสรณ์ อุตตราพัธ

ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ช.ชนภัทร เลิศวีรนนทรัตน์

ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ช.พงศกร ศรชัย

ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ญ.ชุติภา เพ็ชร์รัตน์

ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ด.ช.พร้อมภูมิ สารมานิตย์

ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

 

 
 
 
 
 
ติวเข้าสามเสน โดยสถาบันกวดวิชา ครุมาดี ที่ตั้ง 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 Tel.(062) 594-2464